Voorwaarden B2B (zakelijk)

1.0 Firma Wichers / ikwileenhek.nl

Havenkade 50, 9514 BV

Gasselternijveen

Ingeschreven sinds 1976 bij de KvK te Meppel.

KvK nr: 04023555

BTW nr: 0651.60.332.B.01.0210


Wij zijn importeur en distributeur van artikelen voor zowel de particuliere als de zakelijke markt in de breedste zin des woords.

 

2.0 Privacy
Firma G.H. Wichers respecteert uw privacy voor 100%. Uw gegevens worden niet vrijgegeven aan derden. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zal uw e-mail adres in onze e-mail database bewaard worden. Uw email adres wordt enkel gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, acties, promoties, etc. Uw e-mail wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. U kunt op ieder moment uw e-mail adres uit de lijst laten verwijderen door dit kenbaar te maken.

 

 

3.0 Verkoopvoorwaarden
De algemene voorwaarden (punt 3.1. tot en met 3.7.) zijn van toepassing op alle zakelijke transacties. Een bestelling bij Firma Wichers plaatsen betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

 

3.1 Aanbiedingen en promoties
Zijn steeds van tijdelijke duur en zolang de voorraad strekt. Firma G.H. Wichers kan na afloop van de aanbieding of promotie niet langer garanderen de producten te kunnen leveren of de prijzen te kunnen handhaven die van toepassing waren op de aanbieding of promotie. Offertes per email, fax zijn geldig tot 10 dagen na verzending tenzij anders is aangegeven.

 

 

3.2 Producten
De producten aangeboden op onze site zijn ter goeder trouw beschreven. Bij opname van een nieuw product in ons gamma worden telkens foto's gemaakt van de betreffende producten. Onze producten worden vooral aangekocht in Azië, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Zweden, België en Duitsland. Het is mogelijk dat fabrikanten op termijn kleine aanpassingen uitvoeren aan hun producten of dat andere leveranciers een gelijkwaardig product leveren waarin detail verschillen zitten. Firma G.H. Wichers tracht de foto's en beschrijvingen zo veel mogelijk up-to-date te houden, doch kleine verschillen zijn mogelijk. De productomschrijving, afbeelding, foto, gegevens of tekeningen gelden bij benadering. Geringe afwijkingen zijn mogelijk en toelaatbaar. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

 

3.3 Betalingen & Eigendomsvoorbehoud 

Wij aanvaarden betalingen via overschrijving, rembours en éénmalige incasso. Bij een overschrijving worden uw bankgegevens niet via internet overgedragen, maar sturen wij u na de bestelling een bevestiging via e-mail, met ons bankrekeningnummer en uw bestelcode. Wanneer u het verschuldigde bedrag gestort heeft, met vermelding van de bestelcode, wordt uw bestelling onmiddellijk afgehandeld. Alle prijzen genoemd op podiumdelen.nl/be zijn exclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten en exclusief internetkorting (tenzij anders aangegeven). Firma G.H. Wichers behoudt zich het recht voor de prijzen indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Facturen worden separaat of meegestuurd met de levering of nagestuurd. Wanneer de klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling gelden de volgende regels. De incassokosten met een minimum van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75 Euro worden verschuldigd. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn wordt volaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn geldt voor de invordering de wettelijke regelgeving waarbij alle invorderingskosten voor rekening van de koper zijn, hiervoor wordt gebruik gemaakt van ons incassobureau of een gerechtsdeurwaarde.Daarnaast geldt een rente van 1% per maand na afloop van de aangegane betalingstermijn. 

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Firma G.H. Wichers totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Ook indien de geleverde producten reeds zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere zaken zijn opgenomen.
Firma G.H. Wichers verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere zaken ter allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de geleverde goederen. Vóór de betaling is de klant niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
De klant verplicht zich om niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Firma G.H. Wichers ter beschikking te stellen. Klant verleent middels het plaatsen van een bestelling machtiging aan de door Firma G.H. Wichers aan te wijzen persoon(en) om alsdan de ruimte te betreden en de geleverde goederen mee te nemen, zulks indien nodig in het bijzijn van de sterke arm der wet.

 

3.4 Bestellingen

U kunt zelf via de website uw bestelling plaatsen. In geval van betaling via iDeal, Mastercard, Visa of Paypal wordt uw bestelling direct in behandeling genomen en doorgegeven aan het magazijn. Helaas kunnen wij op dit moment via deze online shop enkel bestellingen uit Nederland accepteren. Wenst u in het buitenland geleverd te worden neem dan contact op voor een offerte. Firma Wichers behoudt het recht om bestellingen te weigeren.

 

 

3.5 Levering
Artikelen op voorraad worden zo spoedig mogelijk, doch gemiddeld binnen 3 werkdagen, geleverd. (voor de producten uit het "promotional items" gamma kan dit even langer duren, maar wij brengen u daar dan van op de hoogte) Wanneer bepaalde artikelen niet op voorraad zijn en de levering meer dan 3 weken op zich laat wachten, zullen wij u daarvan per e-mail verwittigen. Firma Wichers biedt u dan de mogelijkheid om uw bestelling of het gedeelte dat niet onmiddellijk geleverd kan worden, te annuleren. In geen geval kan een klant een schadevergoeding eisen voor een bestelling die niet tijdig geleverd wordt. Leveringen zijn o.a. mogelijk in België, Nederland en Duitsland (andere landen aanvragen via e-mail). Leveringen gebeuren via PostNL, DPD, GLS of via een andere bezorgdienst naar onze keuze. Wanneer een bestelling verstuurd wordt, krijgt u van ons per e-mail een bevestiging van verzending. Indien u de bestelling niet ontvangt of wanneer de bestelling beschadigd is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
De vermelde verzendkosten in de offertes zijn van toepassing binnen Nederland met uitzondering van de Wadden en overige eilanden.

 

 

3.6 Garantie
Garantie conform de Nederlandse regelgeving.

 

 

3.7 Aansprakelijkheid
Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Firma Wichers aangeleverde producten. In geen geval zal Firma Wichers aansprakelijk zijn voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke- en/of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door Firma Wichers aangeleverde producten aan de klant of aan een derden. Firma G.H. Wichers is niet aansprakelijk en zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Wij zullen dus ook niet verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook. Gelieve de goederen dan ook op een verantwoorde manier te gebruiken.

 

 

3.8 Toepasselijk Recht
Op al onze rechtsverhoudingen is het Nederlands recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Assen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.

 

 

Vragen
Mocht u toch nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder. 

Telefoon: (0599) 512794
Fax: (0599) 512625

Wij wensen u veel plezier met winkelen.